Faves amb tavella (1kg)

Producció pròpia 

Molt tendres