Moniato (1kg)

Moniato del Baix Empordà, és gros i molt dolç