Ous (1/2 dotzena)

2.35

Ous de gallines felices, alimentades amb gra ecològic, cucs i tot el que troben en el seu gran patí a més dels restes de verdures de l'hort.